ERVARING

Martijn Ket verzorgt individuele en collectieve outplacement en re-integratietrajecten. Hij werkt samen met een groot netwerk van NLP coaches, psychologen, (arbeidsrecht)juristen, social media trainers, hypnotherapeuten, fiscalisten en accountants. Al deze specialisten kunnen direct worden ingezet daar waar nodig.

Individuele en collectieve coaching en trainingen:

Martijn Ket geeft individuele en collectieve coaching en trainingen, zowel in opdracht van werkgevers als direct voor werknemers. Het betreffen sales en communicatietrainingen en coaching voor werknemers die tegen een burn-out aanzitten. In plaats van veel geld uit te geven aan re-integratietrajecten is het veel efficiƫnter, goedkoper en vooral beter voor de werknemer om voordat de overspannenheid toeslaat een individueel coaching traject in te zetten. De ervaring leert dat wanneer er op tijd gereageerd wordt op de signalen van de werknemers burn-out te voorkomen zijn.

Hij heeft collectieve trainingen voor een groot Amsterdams schoonmaakbedrijf met veel laagopgeleide, allochtone, oudere medewerkers met beperkte computerkennis en kennis van de Nederlandse taal opgezet.

Outplacementtrajecten:

Martijn Ket begeleidt werknemers in individuele en collectieve outplacementtrajecten ‘van werk naar werk’ en bij het ‘starten bedrijf na ontslag’.

Hij heeft onder andere voor een groot farmaceutisch bedrijf, samen met een jobcoach, het gehele outplacementtraject voor 97 boventallige medewerkers verzorgd waarbij 85 werknemers binnen 6 - 9 maanden geplaatst zijn.

Martijn Ket geeft presentaties en workshops over outplacementtrajecten aan directieleden, HR Managers, OR-leden in het bedrijfsleven en de (semi-)overheden en aan werknemers.

2e spoortrajecten:

Martijn Ket begeleidt werknemers in 2e spoortrajecten van 3 tot 12 maanden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Tevens voert hij haalbaarheidsonderzoeken voor individuele 2e spoortrajecten uit.